KURUMSAL

ASİDEF GENEL BAŞKANI KEMAL DEMİR'İN MESAJI

asidef

Ankara’da yaşayan Sivaslı’ların, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek kurumsal güçlerini bir federasyon çatısı altında birleştirmesiyle oluşan ve kısa adı ASİDEF olan “Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu”, başkentimizde faaliyet gösteren Sivaslı derneklerin uzun ve programlı bir şekilde yürüttüğü kolektif ve kapsamlı çalışmaların bir ürünü olarak 2006 yılının ortalarında kurulmuştur.

Federasyonumuzun uzun vadeli ve ileriye dönük vizyonu; “demokratik, geniş tabanlı, bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturarak yöremizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak, toplumsal barışa katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda sesimizi duyurmaktır.”

Ankara’daki Sivaslılar olarak, bu vizyon çerçevesinde, şimdiye kadar farklı kurumsal yapılar bünyesinde, benzer amaçlara yönelik yürütülen, hizmet ve çalışmalarımızı tek çatı altında birleştirmeyi amaçladık. Bu amaca paralel olarak ülkemizde çoğulcu demokrasinin kültürel ve toplumsal zeminini pekiştirici ve zenginleştirici bir “beraberlik” platformu inşa etmek ve şehir kültürünü besleyen dinamiklere hareket kazandırmak temel hedefimizdir.

Öte yandan, ASİDEF, oluşturduğu kolektif akıl ve bilinç yoğunluğu ile hür, bağımsız ve kalkınmış Türkiye tablosunda zenginleştirici bir renk olarak varlığını hissettirmek ve sürdürmek kararlılığındadır.

Ancak uzun vadeli düşünüldüğünde asıl kazancımız “uzlaşma ve beraberlik” ekseninde olacaktır.

ASİDEF olarak, ilimizin ekonomik ve sosyal yapısını iyi biliyor, insanımızı iyi tanıyor ve sorunlarını yüreğimizde hissediyoruz.

Bunun yanı sıra, Sivaslı olmanın tarihi sorumluluğunun da bilincindeyiz. Bunun bize yüklediği misyonu ve verdiği görevleri yerine getirmek için heyecanla ve süratle harekete geçmiş bulunuyoruz.

Sivas’ımızı farklı ve özel kılan o kadar çok özelliği var ki…..! Herşeyden önce,


Sivas; anadolu medeniyetinin direnme kapısıdır.

Sivas; tarih ve kültür hazinesidir.

Sivas; milli mücadelenin başlangıç noktasıdır.

Sivas; ozanlık geleneğinin ve Anadolu kültürünün kaynağıdır. Misafirperverliğinin temel taşıdır.

Sivas; türkülerin yeşerdiği yerdir.

Sivas; çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yerdir.

özetle,

Sivas; Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenli ve emin sığınağı, cumhuriyetimizin anlam ve tekamül ettiği bilim ve sanat merkezidir.

Elbette ki insan olmanın doğal sonucu bazı farklılıklarımız vardır ve olacaktır da. Bizler bu farklılıkları tabii bulduk, saygı ve karşılıklı anlayışla bunları kabullenerek yola çıktık.  

Şüphesiz ki, yaşadığımız coğrafyanın tarihsel ve sosyolojik sürecin bir parçası olan bu farklılıkları, kültürel zenginlik ve çeşitlilik olarak algılıyor ve bu dinamiklerin ülkemiz adına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

 Bizler;
• Sivas’ın ve Sivaslıların geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri kesinlikle unutmayacağız…

• Mutlak surette bunlardan ders çıkaracağız.

• Her Sivaslı’da bundan ders çıkarmalıdır.

• Yakın geçmişimizdeki “madımak” gibi Sivas’ı ve Sivas’lıları derinden etkileyen hadiselerin bir daha yaşanmasını asla ve asla istemiyoruz.

• Çağımızın gerisinde kalan alevi-sünni çekişmelerine, yapay sağ-sol ayrımına ve kardeşi kardeşe düşüren kısır çekişmelere  dur… diyeceğiz.

• Umutlu ve mutlu yarınlar için, atalarımızdan bizlere miras kalan kültürel değerlerimiz ile gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmanın ve bizi biz yapan bu değerleri, gelecek nesillere aktarmanın kaygısı ve çabası içerisinde olacağız.


Hedefimiz gelecek… zira geleceği görüp şekillendirmek tamamıyla bizim elimizde.  Güzel Sivas’ımızın ve ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde ASİDEF’in çok ciddi katkıları olacaktır.

 
Ankara’daki Sivaslı’lar olarak bizler;


• Hacı Bayram Veli’lerin,

• Hacı Bektaş-i Veli’lerin,

• Pir Sultan Abdal’ların,

• Mevlana’ların,

• Yunus Emre’lerin,


İçerisinde yoğruldukları hoşgörü ve kültür anlayışını yaşatma azim ve kararlığındayız…

ASİDEF bu vizyon ve amaç doğrultusunda üstlendiği tarihi misyonu başarıyla yerine getirebilmek için “Birlik ve Kardeşlik İçin Sivas Modeli” sloganı ile çıktığı yolda hemşerilerinden aldığı  güç ve sinerji ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşunun 17 nci yılında yaptığımız 9.Olağan Genel Kurulu’nda oluşan yeni Yönetim Kurulunun yapmış olduğu görev dağılımı ile geleneksel hale gelen yönetim anlayışının bir tezahürü olarak 9. Genel Başkanlık görevine seçilmiş oldum.

ASİDEF Genel Başkanı olarak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, yukarıda arz ettiğim felsefe doğrultusunda görev yapıp, aldığımız bayrağı daha da ileri bir noktaya taşıyarak benden sonra görevi devralacak Başkana ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

 

Kemal DEMİR

ASİDEF 9. Genel Başkanı

Başa Dön